Skip to content

Ga voor plezier in je werk.

Privacy statement

Privacy statement JobDesign voor sollicitanten en websitebezoekers

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met jouw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of hier uitdrukkelijk jouw toestemming voor hebben gekregen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.
In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

 • Jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan jou te kunnen verlenen. Dat betreft onder andere jouw NAW en contactgegevens om met jou te kunnen communiceren. Daarnaast bewaren wij de gegevens die jij aanlevert middels jouw cv, zoals: opleidingen, arbeidsverleden, etc. Hoewel wij het gebruik van een pasfoto op jouw cv afraden, kan het zijn dat jij toch een foto hebt meegestuurd. In dat geval verwerken wij die foto ook. Deze foto zullen wij echter niet doorsturen aan potentiële opdrachtgevers.
 • Persoonsgegevens komen bij ons binnen via onze website als jij je bij ons inschrijft, contact opneemt met JobDesign per telefoon/mail of een bezoek brengt aan ons kantoor. Ook is het mogelijk dat wij jou kunnen vinden op publiekelijke websites waar jij jouw gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse zou hebben in onze dienstverlening.
 • De persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om een goede match te maken met onze vacatures en om jou interessante banen of opdrachten aan te kunnen bieden.
 • Om jou te introduceren bij een opdrachtgever zullen wij altijd eerst contact met jou opnemen om dit te bespreken en hiervoor jouw toestemming vragen. Wij zullen enkel de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens met onze opdrachtgever(s) delen.
 • Wij gebruiken jouw contactgegevens daarnaast om je in een (enkel) voorkomend geval te kunnen benaderen voor promotionele activiteiten en/of nieuwsbrieven. Je kunt je altijd op ieder gewenst moment uitschrijven voor dergelijke mailings. 

 

Doorgifte persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens door aan andere partijen:

 • Onze cloudserviceprovider. De cloudserviceprovider verwerkt in onze opdracht de persoonsgegevens en is verwerker van deze gegevens. 
 • De partij die ons CRM systeem host. Deze partij is verwerker van persoonsgegevens.
 • Onze Office provider in verband met de hosting van onze e-mail en kantoorapplicaties. Deze partij is verwerker van persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens, op basis van jouw toestemming, 2 jaar en zullen jou na deze periode opnieuw om toestemming vragen. In de praktijk blijkt namelijk dat kandidaten na een periode van twee jaar ófwel een vaste dienstbetrekking aangeboden krijgen na een plaatsing (en dus niet langer behoefte hebben aan onze dienstverlening), ófwel juist geen vaste dienstbetrekking aangeboden krijgen (en daarom juist weer behoefte hebben aan onze dienstverlening). Voor kandidaten die door ons niet geplaatst zijn bij een opdrachtgever, houden wij deze termijn eveneens aan, omdat de ervaring leert dat voor hen ook geldt dat zij na twee jaar het moment van duidelijkheid of onzekerheid over hun dienstbetrekking hebben. Voor kandidaten die tijdelijke opdrachten vervullen blijkt dat er behoefte is aan een langdurige samenwerking, aangezien deze kandidaten op regelmatige basis op zoek zijn naar een nieuwe opdracht. Daarnaast blijkt in de praktijd dat bijvoorbeeld zelfstandigen niet een eigen bedrijf opstarten voor minder dan 2 jaar.

Welke rechten heb jij?

Jij hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • Jij hebt het recht om te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens.
 • Jij hebt het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • Jij hebt het recht om te verzoeken dat jouw persoonsgegevens gewist worden.
 • Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat jij jouw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 • Als jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als jouw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om jou juridisch te adviseren of ter onderbouwing of weerlegging van aansprakelijkheid) dan zullen jouw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
 • Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als jij meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jij kunt een dergelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen aan info@jobdesign.nl. Wij kunnen jou vragen om nader bewijs van jouw identiteit te leveren alvorens wij jouw verzoek in behandeling nemen.

Mocht je naar aanleiding van dit statement vragen, opmerkingen en/of klachten hebben, dan kunt je contact opnemen via onze algemene contactgegevens.

Contactgegevens JobDesign

JobDesign B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71923721. Wij zijn bereikbaar via de telefoon 010-8465831 en via e-mail info@jobdesign.nl. Website www.jobdesign.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.

Klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties

Indien je klant, opdrachtgever, opdrachtnemer of een andere (zakelijke) relatie bent van JobDesign verwerken wij ook gegevens. Over de verwerking van die gegevens informeren wij je apart.