Skip to content

Ga voor plezier in je werk.

Vakgebieden

JobDesign heeft een sterk netwerk binnen vastgoed, volkshuisvesting en civiele techniek.
In deze vakgebieden gaan wij voor jou op zoek naar een nieuwe uitdaging.


Vastgoed

Onze opdrachtgevers binnen het vastgoed zijn actief in de fases: ontwikkeling, advies, bouwmanagement, kostenadvies, ontwerp, onderhoud en beheer. Wij bemiddelen bij:

 • Projectontwikkelaars
 • Bouwmanagement- en adviesbureaus
 • Ingenieursbureaus
 • Commerciële vastgoedbeheerders en -eigenaren
 • Overheden
 • Woningcorporaties


Volkshuisvesting

Binnen de volkshuisvesting bemiddelen wij professionals bij woningcorporaties over de gehele breedte van de organisatie. De verschillende disciplines zijn:

 • Management en beleid
 • Woondiensten: verhuur, incasso, klantencontact
 • Sociaal beheer, leefbaarheid en participatie
 • Vastgoedontwikkeling, nieuwbouw en verkoop
 • VvE beheer
 • Technisch beheer
 • Specialistische functies binnen Staf


Civiele Techniek

In de civiele techniek bemiddelt JobDesign professionals op specialistische functies binnen alle disciplines die onze opdrachtgevers aanbieden. Deze opdrachtgevers zijn werkzaam in de fases: ontwikkeling, advies, ontwerp, realisatie onderhoud en beheer van civieltechnische projecten. Onder de disciplines vallen: Weg- en Waterbouw, Ondergrondse infrastructuur, Staal- en betonconstructies, Omgevingsmanagement, Railinfrastructuur, Watermanagement, Milieu, Ecologie, Tendermanagement, Geotechniek, Project- en Contractmanagement, Mobiliteit, Baggeren, RAMS-management, Risicomanagement en Systems Engineering.


Onze opdrachtgevers zijn:

 • Advies- en ingenieursbureaus
 • Aannemers
 • Overheden